Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 21 lutego br. w wieku 83 lat zmarł

prof. dr hab. Mieczysław Foryś

wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (od 1969 r.), członek Zarządu Głównego (1986-1989), współorganizator i pierwszy Prezes Oddziału Siedleckiego (1992), Prezes Zarządu Głównego XII kadencji (2001-2004), w 2010 roku odznaczony przez Towarzystwo Medalem imienia Marii Skłodowskiej-Curie w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie chemii radiacyjnej.

 

Stopnie naukowe doktora w dziedzinie radiochemii i doktora habilitowanego w dziedzinie chemii radiacyjnej Profesor Mieczysław Foryś uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1971 związał się z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (wówczas Wyższa Szkoła Nauczycielska), gdzie pełnił wiele ważnych funkcji administracyjnych: dziekana Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego (1972-1978), prorektora ds. nauki (1978-1981), rektora (1981-1987), dziekana Wydziału Chemiczno–Matematycznego (1999-2005).

Profesor stworzył nowoczesną i uznaną w świecie siedlecką szkołę chemii radiacyjnej. Wychował liczne grono doktorów, spośród których wielu osiągnęło stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie mechanizmu i kinetyki reakcji elementarnych przebiegających w fazie gazowej, istotnych dla zrozumienia zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz energetyką. Ściśle współpracował z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Był członkiem Komitetu Nauk Jądrowych i Radiacyjnych PAN (1985-1989), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1986-1989), Komisji Chemii Radiacyjnej Państwowej Agencji Atomistyki oraz członkiem Komitetu Chemii PAN.

Msza Św. żałobna odbędzie się 25 lutego br. o godz. 10:00 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Siedlcach (ul. Faustyny Kowalskiej), po czym nastąpi odprowadzenie urny na Cmentarz Janowski.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych