Informujemy, że za treści umieszczone w tekstach odpowiadają autorzy. Wyrażone w tekstach opinie nie reprezentują stanowiska ZG PTBR
 

  1. Z okazji 20. rocznicy awarii w Czernobylu umieszczamy wykład na temat przyczyn i skutków katastrofy przygotowany przez A. Wójcika oraz artykuł napisany przez J. Linieckiego i A. Wójcika i opublikowany w Postępach Techniki Jądrowej:

         Przyczyny i skutki awarii w Czernobylu - wyklad

         Skutki awarii w Czernobylu - artykuł w Postępach Techniki Jądrowej

 

  1. 11 marca 2005 r. odbyło się seminarium na temat bezpieczeństwa energetyki jądrowej w Polsce (program seminarium). Za nieobecnego prof. J.Linieckiego wskoczył A. Wójcik, a za nieobecnego prof. S.Chwaszczewskiego - A. Strupczewski. Prelegenci udostępnili pliki pdf swoich wystąpień:

         A. Strupczewski: Zagrożenia i korzyści związane z różnymi źródłami energii

         A. Strupczewski: Reaktory jądrowe nowej generacji i ich zabezpieczenia przed awarią

         J. Włodarski: Składowanie odpadów promieniotwórczych

         A. Wójcik: Białaczki dziecięce wokół elektrowni jądrowych