Członkowie honorowi i regularni PTBR

 

Członkowie PTBR uprawnieni są do noszenia znaczka, symbolu przynależności do PTBR. Znaczek ten autorstwa rzeźbiarki Hanny Jelonek, bity jest przez Mennicę Państwową w Warszawie.Członkowie honorowi (w chronologicznej kolejności wyboru)


Prof. dr hab. Alicja Dorabialska
Prof. dr hab. Cezary Pawłowski
Prof. dr hab. Witold Zawadowski
Prof. dr hab. Antoni Basiński
Prof. dr hab. Maria Kopeć
Prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
Prof. dr hab. Jerzy Kroh
Prof. dr hab. Juliusz Derecki
Prof. dr hab. Tadeusz Rudnicki
Prof. dr hab. Władysław Pękala
Prof. dr hab. Zbigniew Zagórski
Prof. dr hab. Antoni Gajewski
Dr Krzysztof Pachocki
Dr Małgorzata Rochalska
Prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski
Dr hab. Elżbieta Nagler-Kalecińska
Prof. dr hab. Jan Skołyszewski

Prof. dr hab. Józef Mayer

Prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska

Prof. dr hab. Marek K. Janiak

Prof. dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek


Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych


lista w trakcie aktualizacji