Historia

Klikając tu ściągniesz książkę prof. A.K. Gajewskiego o historii PTBR w latach 1967-2000

     Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie zostało założone w 1967 roku przez grono osób pracujących w dziedzinie chemii, fizyki i techniki radiacyjnej oraz radiobiologii. Na pierwsze zebranie (29 czerwca 1967 r.) przybyło do Warszawy 31 osób. Na zebraniu tym ustalono nazwę Towarzystwa, opracowano podstawowe założenia statutu oraz powołano Komitet Organizacyjny PTBR. W ciągu swej osiemnastomiesięcznej działalności Komitet doprowadził do zatwierdzenia Statutu Towarzystwa, nawiązał współpracę naukową z Międzynarodowym Towarzystwem Badań Radiacyjnych (IARR - The International Association for Radiation Research) oraz Europejskim Towarzystwem Biologii Radiacyjnej (ESRB - European Society for Radiation Biology) oraz zorganizował pierwszy Zjazd Krajowy, który odbył się 8 stycznia 1969 roku. Pierwszym Prezesem PTBR został wybrany prof. dr hab. Jerzy Kroh, sekretarzem dr Janusz Beer, a skarbnikiem doc. dr hab. Roman Broszkiewicz.

     W kolejnych kadencjach pełnili funkcję


Prezesa PTBR:

prof. dr hab. Jerzy Kroh

1969-1973, 1979-83

prof. dr hab. Tadeusz Rudnicki

1973-1979

doc. dr hab. Jan Sabliński

1983-1989

prof. dr hab. Józef Mayer

1989-1995

prof. dr hab. Antoni K. Gajewski

1995-2001

prof. dr hab. Mieczysław Foryś

2001-2004

prof. dr hab. Andrzej Wójcik

2004 -2007

prof. dr hab. Marek K. Janiak

2007 - 2013

prof. dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek 2013 - 
                    
Sekretarza PTBR:

dr Janusz Beer

1969-1971

dr Teresa Achmatowicz-Szmajke

1971-1979

dr Wacław Stachowicz

1979-1983

dr Małgorzata Rochalska

1983-2007

dr Krzysztof Pachocki

2007-2012

dr Ewa M. Nowosielska 2012 - 
                    
Skarbnika PTBR:

prof. dr hab. Roman Broszkiewicz

1969-1970

prof. dr hab. Stanisław Włodek

1970-1976

prof. dr hab. Tadeusz Majle

1976-1979

dr Wacław Stachowicz

1979-1983

prof. dr hab. Antoni K. Gajewski

1983-86 i 1989-1992

dr Jan Grodkowski

1986 - 1989

dr Krzysztof Pachocki

1992 - 2001

prof. dr hab. Marcin Kruszewski

2001 - 2010

dr hab. Anna Lankoff

2010 - 2013

dr Krzysztof Pachocki 2013 - 
 

 
       W roku I Zjazdu krajowego Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych liczyło 314 członków. W następnych latach liczba członków wahała się od 200 do ponad 300 osób. Najwyższa była w roku 1976 - 370 osób. Obecnie Towarzystwo liczy ponad 280 członków. Struktura zawodów i specjalizacji zawodowych przedstawia się następująco: chemicy 34%, biolodzy 24%, lekarze i farmaceuci 14%, przedstawiciele przemysłu 13%, fizycy 8%, rolnicy 6%, inne specjalności 11%.

     Od 1970 roku PTBR prowadzi działalność wydawniczą. Początkowo prace naukowe (w tym materiały Szkół Jesiennych) publikowano w "Nukleonice" i "Postępach Techniki Jądrowej". Obecnie wykłady wygłaszane w czasie trwania Szkół Jesiennych wydawane są w postaci odrębnych publikacji. Od 1969 roku wydawane są komunikaty wewnętrzne (Biuletyn PTBR) dostarczane wszystkim członkom Towarzystwa.

     Co trzy lata odbywają się Zjazdy PTBR połączone z konferencjami naukowymi poświęconymi postępowi w zakresie badań radiacyjnych. Dotychczas Zjazdy Krajowe odbywały się w:

Białowieży

2013

Łodzi

1973, 1986, 2004

Kielcach

2007

Krakowie

1976, 1992, 2001-link

Poznaniu

1971, 1989

Siedlcach

1998, 2010, 2016

Warszawie

1969, 1979, 1995

Wrocławiu 1983
 

       PTBR było również organizatorem lub współorganizatorem wielu Kongresów i Konferencji Naukowych. Najważniejsze z nich to:

Sterylizacja i konserwacja radiacyjna

Jabłonna 1969

Mutacje radiacyjne w hodowli roślin

Warszawa 1971

Aspekty radiacyjne genetyki komórki somatycznej

Warszawa 1975

Modification of Radiosensitivity in Biological Systems

Kraków 1976

16 Kongres Europejskiego Towarzystwa Biologii Radiacyjnej

Kraków 1981

Workshop in memory of Maria Skłodowska-Curie - link

Kraków 1997

30 Kongres Europejskiego Towarzystwa Biologii Radiacyjnej

Warszawa 2000

14 Międzynarodowy Kongres Badań Radiacyjnych - ICRR'2011

Wspomnienia Prezydenta 14. Międzynarodowego Kongresu
Badań Radiacyjnych - ICRR'2011 - 
link

Warszawa 2011
Konferenncja LOWRAD 2012 Warszawa 2012