Oddziały Towarzystwa

PTBR posiada pięć oddziałów, które zrzeszają członków mieszkających lub pracujących na określonym obszarze kraju.

Są to oddziały: Łódzki (założony w maju 1969 r.), Warszawski (założony w grudniu 1970r.), Krakowski(założony w 1973 r.), Świętokrzyski(założony w listopadzie 2004 r.) i Śląski(założony w marcu 2012 r.) 

Historycznie pierwszym był Oddział Poznański (założony w lutym 1969 r.), który został rozwiązany w 1997r. W latach 1982–2002 istniał również Oddział Wrocławski, a w latach 1992-2019 - Oddział Siedlecki.

 

Oddziały posiadają własne władze. Ich zadaniem jest prowadzenie na swoim terenie działalności zgodnej z celami Towarzystwa. Prezesi Oddziałów mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, w zebraniach Zarządu Głównego:

 

 

 

 Oddział Krakowski
 Prezes mgr inż. Damian Kabat
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Zakład Fizyki Medycznej

ul. Garncarska 11

31-115 Kraków
tel. 12 4231073

Strony WWW Oddziału

 


Oddział Łódzki
 Prezes prof. dr hab.inż. Dorota Światła-Wójcik
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej
ul. Wróblewskiego 15
93-590 Łódź
tel. 42 6313184

Strony WWW Oddziału

 

 

Oddział Śląski

 Prezes dr hab. Dorota Gabryś, prof. NIO
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Oddział w Gliwicach

 ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
 44-101 Gliwice
tel. 32 2788071 

Strony WWW Oddziału

 

 

 Oddział Świętokrzyski
  Prezes dr Aneta Węgierek-Ciuk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakład Radiobiologii i Immunologii
ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

tel. 41 3674700

Strony WWW Oddziału

 

 

   Oddział Warszawski
  Prezes dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP-PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii
ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa
tel. 22 5421226

Strony WWW Oddziału