Kontynuując wieloletnią tradycję Zarząd Główny PTBR ogłasza konkurs o nagrody naukowe Towarzystwa. Do konkursu mogą być zgłaszane oryginalne publikacje naukowe z dziedziny badań radiacyjnych, jak również prace o charakterze przeglądowym lub popularnonaukowym, które zostały wydane w latach 2019-2022. Autor pracy, lub przynajmniej jeden ze współautorów, musi być członkiem PTBR od co najmniej roku. Nagrody za prace oryginalne będą przyznawane w następujących dziedzinach: chemia radiacyjna i fotochemia, radiobiologia, radioterapia, higiena radiacyjna, bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym. Prawo do zgłaszania prac do konkursu mają wszyscy członkowie PTBR oraz Zarządy Oddziałów Terenowych Towarzystwa. Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej PTBR (link: REGULAMIN KONKURSU).

        Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Nagród PTBR, prof. Mariusza Wójcika (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do wniosku należy dołączyć zgłaszane prace w formacie pdf, listę wszystkich autorów z podaniem ich stopni naukowych oraz adresów instytucji, w których są zatrudnieni, oraz informację o członkostwie autorów w PTBR. Należy także określić dziedzinę, do której autorzy kwalifikują swoje prace, i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów. W przypadku prac wieloautorskich należy wskazać głównego autora.

        Nagrody I i II stopnia stanowić będą statuetki PTBR oraz dyplomy. W przypadku prac zespołowych statuetkę otrzymuje główny autor, a pozostali autorzy - dyplomy. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych są dyplomy. Nagrody będą wręczane podczas najbliższego Zjazdu PTBR, który odbędzie się we wrześniu 2022 r.

Ostateczny termin zgłaszania wniosków do konkursu upływa 15 marca 2022 r.