KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicząca -  prof. dr hab. Anna Lankoff

 

V-ce Przewodniczący – mgr Krzysztof Lis

 

Sekretarz – dr Aneta Węgierek-Ciuk

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 

dr Magdalena Kowalska

 

mgr Magdalena Lipka

 

dr hab. Halina Lisowska

 

dr Ewa M. Nowosielska

 

mgr Daniel Sobota