XVIII Walne Zebranie Członków PTBR

Podczas XVIII Zjazdu PTBRw Kielcach, w dniu 18 września 2019 r. o godz. 16:15 (w drugim terminie) odbyło się XVIII Walne Zebranie Członków PTBR,

podczas którego wybrane zostały władze Towarzystwa XVIII kadencji.