Konferencja naukowo-szkoleniowa

 

XXVI Szkoła Jesienna PTBR „Aktualny stan prawny ochrony

przed promieniowaniem jonizującym

i polami elektromagnetycznymi 0-300 GHz w Polsce

 

Zakopane, 17-22 października 2021 roku

 

Opłatę za uczestnictwo w Konferencji prosimy przelać na konto PTBR do 15.09.2021 r.: 

BANK MILLENIUM 65 1160 2202 0000 0000 6528 2283

W tytule wpłaty proszę podać:

- imię i nazwisko (uczestnika lub osoby towarzyszącej)

- XXVI Szkoła Jesienna PTBR

 

Opłata konferencyjna do 15.09.2021 r.
Uczestnik 1900 PLN
Osoba towarzysząca 950 PLN

 

W ramach wniesionej opłaty organizatorzy zapewniają:

Uczestnikowi Osobie towarzyszącej
zakwaterowanie* zakwaterowanie*
całodzienne wyżywienie* całodzienne wyżywienie*
udział w uroczystej kolacji  udział w uroczystej kolacji 
udział w obradach  
komplet materiałów konferencyjnych  

*zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji dnia 17.10.2021 (niedziela) do obiadu dnia 22.10.2021 (piątek)

 

Termin przesyłania formularzy rejestracyjnych - do 15 lipca 2021 r.

Termin dokonywania opłaty rejestracyjnej - do 15 września 2021 r.

 

 Pobierz formularze:

 Formularz rejestracyjny

 Formularz zgłoszenia streszczenia

 

Istnieje możliwość zamieszczenia pełnych tekstów doniesień w Monografii przygotowywanej na XXV Szkołę Jesienną.

Termin przesyłania pełnych tekstów upływa 15 lipca 2021 r.