Program wykładów XXV Szkoły Jesiennej PTBR

 

Nowe uregulowania w ochronie przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym

 

Zakopane 15-19.10.2018 r.

 

 

Wykład inauguracyjny: Od magnetyzmu dopromieniotwórczości i eksploracji skał tatrzańskich - w 100. rocznicę niepodległości i 120. rocznicę odkrycia polonu i radu

(prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska)

 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 0-300 GHZ:

1. Podstawowe definicje

(dr inż. Marek Szuba, Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej)

2. E1, DdH, W, GPO, IPN, PQS, WR... pojęcia używane w ochronie przed polami elektromagnetycznymi wczoraj i dziś 

(dr Piotr Politański, IMP)

3. Ekspozycja i narażenie człowieka na pole elektromagnetyczne od obiektów technicznych wykorzystujących energię elektryczną

(dr Halina Aniołczyk)

4. Pomiary elektromagnetyczne

(prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska, dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej)

5. Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi pracujących wykonujących badania lub kontrolę warunków narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy

(dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Krzysztof Gryz, Zakład Bioelektromagnetyzmu CIOP-PIB)

6. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi: przegląd zagadnień i możliwości ich implementacji prawnej.

(mgr Stefan Różycki)

7. Praktyczna implementacja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(dr Piotr Politański, IMP)

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy związane z narażeniem na pole elektromagnetyczne w jednostkach organizacyjnych MON - implementacja znowelizowanych rozporządzeń Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

(dr inż. J. Kieliszek WIHE)

9. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów i istniejące metodyki pomiarowe

(dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej)

10. Programy badań biegłości w zakresie pomiaru pola elektromagnetycznego w kontekście oczekiwań użytkowników wyników takich pomiarów

(dr inż. Jolanta Karpowicz – CIOP-PIB, dr hab. inż. Paweł Bieńkowski PWr, dr Piotr Politański – IMP)          

11. Nowelizacja przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne oraz zmiany w wymaganiach akredytacyjnych wynikających z opublikowania normy ISO/IEC 17025:2017 i ich wpływ na funkcjonowanie laboratoriów pomiarowych.

(dr inż. J. Kieliszek WIHE)

 

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE:

1. Nowelizacja Prawa atomowego – ogólne założenia

(mgr inż. Edward Raban, Państwowa Agencja Atomistyki)

2. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych po nowelizacji ustawy - Prawo atomowe 

(mgr Dorota Wróblewska, mgr Piotr Możdżeń, KCOR)

3. Zasady stosowania promieniowania jonizującego w gospodarce po nowelizacji ustawy - Prawo atomowe

(mgr inż. Edward Raban, Państwowa Agencja Atomistyki)

4. Ekspozycje niezamierzone i narażenia przypadkowe

(dr inż. Dariusz Kluszczyński, KCOR)

5. Audyty kliniczne oraz wzorcowe medyczne procedury radiologiczne w świetle nowelizacji Prawa atomowego

(mgr Dorota Wróblewska, mgr Piotr Możdżeń, KCOR)

6. Diagnostyczne poziomy referencyjne

(dr inż. Dariusz Kluszczyński, dr Piotr Pankowski, KCOR)

7. Kontrola parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych i pomocniczych

(mgr Dorota Wróblewska, dr Romuald Brzozowski – KCOR, mgr Marcin Brodecki – IMP)

8. Radon i inne radionuklidy występujące w środowisku, a Prawo atomowe

(Jerzy Olszewski, IMP)

9. Metody i przyrządy do pomiaru stężenia aktywności radonu i jego pochodnych w powietrzu

(mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk, CLOR)

10. Metody pomiarów stężeń radonu w wodzie i w gruncie. Wyznaczanie indeksu ryzyka radonowego (RI) terenów pod zabudowę

(dr hab. Krzysztof Kozak, dr Jadwiga Mazur, IFJ PAN)

11. Narażenie populacji w wyniku ekspozycji medycznej

(dr inż. Dariusz Kluszczyński, dr Piotr Pankowski - KCOR)