Konferencja naukowo-szkoleniowa

 

XXV Szkoła Jesienna PTBR „Nowe uregulowania w ochronie przed

polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym”

 

Zakopane, 15-19 października 2018 roku

 

 

Opłatę za uczestnictwo w Konferencji prosimy przelać na konto PTBR do 15.09.2018 r.: 

BANK MILLENIUM 65 1160 2202 0000 0000 6528 2283

W tytule wpłaty proszę podać:

- imię i nazwisko (uczestnika lub osoby towarzyszącej)

- XXV Szkoła Jesienna PTBR

 

 

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych przedłużony do 15 lipca 2018 r.

Termin dokonywania opłaty rejestracyjnej - do 15 września 2018 r.

 

 Pobierz Komunikat

 

 Pobierz formularze:

 Formularz rejestracyjny

 Formularz zgłoszenia streszczenia

 

Istnieje możliwość zamieszczenia pełnych tekstów doniesień w Monografii przygotowywanej na XXV Szkołę Jesienną.

Termin przesyłania pełnych tekstów upływa 25 czerwca 2018 r.