KOMITET HONOROWY

 

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogusław Wenta

 

 

 

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

prof. dr hab. Jacek Semaniak