XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

16-19 września 2019

 

Kielce

 

Pobierz II Komunikat

 

 

Sympozjum satelitarne:
 
Applications of low radiation doses
 
in medical diagnosis and therapy
 
17 - 18 września 2019, Kielce
 

 

 

Przesunięcie terminu przesyłania formularzy rejestracyjnych

 

i dokonywania wczesnej opłaty rejestracyjnej

 

do 31 maja 2019 r.

 

Ważne daty:

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych - 31 maja 2019 r.

Termin przesyłania streszczeń - 31 maja 2019 r.

Termin uiszczania opłaty konferencyjnej:

 

Opłata rejestracyjna
do 31 maja 2019

Opłata rejestracyjna
po 31 maja 2019

Członkowie PTBR

800 zł

900 zł

Studenci studiów doktoranckich

600 zł

700 zł

Studenci

300 zł

400 zł

Pozostali uczestnicy

900 zł

1 000 zł

 

Impreza towarzysząca

Serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczce na Zamek w Chęcinach, którą zaplanowano na wieczór 17.09.2019 r. Koszt wycieczki wynosi 45 zł i obejmuje transport, zwiedzanie zamku z przewodnikiem oraz pokaz iluminacji. Wpłatę prosimy kierować na konto PTBR wraz z opłatą konferencyjną.