XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

16-19 września 2019

 

Kielce

 

 

Ważne daty:

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych - 30 kwietnia 2019 r.

Termin przesyłania streszczeń - 31 maja 2019 r.

Termin uiszczania opłaty konferencyjnej:

 

Opłata rejestracyjna
do 30 kwietnia 2019

Opłata rejestracyjna
po 30 kwietnia 2019

Członkowie PTBR

800 zł

900 zł

Studenci studiów doktoranckich

600 zł

700 zł

Studenci

300 zł

400 zł

Pozostali uczestnicy

900 zł

1 000 zł

 

Impreza towarzysząca

Serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczce na Zamek w Chęcinach, którą zaplanowano na wieczór 17.09.2019 r. Koszt wycieczki wynosi 45 zł i obejmuje transport, zwiedzanie zamku z przewodnikiem oraz pokaz iluminacji. Wpłatę prosimy kierować na konto PTBR wraz z opłatą konferencyjną.