W związku z planowanym w dniach 16-19 września 2019 roku (Kielce) XVIII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie,

 

Zarząd Główny PTBR ogłasza konkurs o nagrody naukowe


dla członków Towarzystwa.

 

Przedmiotem nagrody mogą być:

- oryginalne prace naukowe z zakresu badań radiacyjnych, pojedyncze lub stanowiące cykl nie więcej niż trzech spójnych tematycznie prac,

- prace upowszechniające i uogólniające wiedzę w zakresie badań radiacyjnych (artykuły przeglądowe, podręczniki, monografie),

opublikowane w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych w wydawnictwach indeksowanych od 1. stycznia 2016 roku. Warunkiem zgłoszenia pracy do nagrody jest przynależność do PTBR co najmniej jednego ze współautorów przez co najmniej jeden rok przed terminem ogłoszenia konkursu.

 

Nagrody przyznawane będą w następujących dziedzinach:

- chemia radiacyjna i fotochemia

- radiobiologia

- radioterapia

- higiena radiacyjna (ochrona radiologiczna, promieniowanie jonizujące w środowisku naturalnym, itp.)

- bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym.

 

Za oryginalne prace naukowe przyznaje się nie więcej niż po dwie nagrody w każdej dziedzinie,I i II stopnia lub równocenne.

Za podręczniki, monografie i artykuły przeglądowe przyznaje się nie więcej niż dwie nagrody (niezależnie od dziedziny), I i II stopnia lub równocenne.

Komisja Nagród może wnioskować do Zarządu Głównego o przyznanie dodatkowo jednego wyróżnienia z każdej dziedziny (niezależnie od rodzaju pracy).

 

Wnioski o nagrodę należy zgłaszać przewodniczącemu

Komisji Nagród ZG PTBR,


prof. Markowi Zmyślonemu, na adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do wniosku należy dołączyć kopię opublikowanej pracy (lub cyklu prac), listę wszystkich autorów, ich stopnie naukowe, adresy instytucji, w których są zatrudnieni oraz informacje o członkostwie PTBR. Należy również określić, do której dziedziny autorzy kwalifikują swoją pracę i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów.

Prace niedostępne w formie elektronicznej należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres: Prof. dr hab. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 90-950 Łódź.

 

Termin dostarczania wniosków upływa 15 marca 2019 roku.