Program wykładów XXV Szkoły Jesiennej PTBR

 

Nowe uregulowania w ochronie przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym

 

Zakopane 15-19.10.2018 r.

 

 

Wykład inauguracyjny: Od magnetyzmu dopromieniotwórczości i eksploracji skał tatrzańskich - w 100. rocznicę niepodległości i 120. rocznicę odkrycia polonu i radu

(prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska)

 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 0-300 GHZ:

1. Podstawowe definicje

(dr inż. Marek Szuba, Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej)

2. E1, DdH, W, GPO, IPN, PQS, WR... pojęcia używane w ochronie przed polami elektromagnetycznymi wczoraj i dziś 

(dr Piotr Politański, IMP)

3. Ekspozycja i narażenie człowieka na pole elektromagnetyczne od obiektów technicznych wykorzystujących energię elektryczną

(dr Halina Aniołczyk)

4. Pomiary elektromagnetyczne

(prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska, dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej)

5. Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi pracujących wykonujących badania lub kontrolę warunków narażenia na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy

(dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Krzysztof Gryz, Zakład Bioelektromagnetyzmu CIOP-PIB)

6. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi: przegląd zagadnień i możliwości ich implementacji prawnej.

(mgr Stefan Różycki)

7. Praktyczna implementacja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(dr Piotr Politański, IMP)

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy związane z narażeniem na pole elektromagnetyczne w jednostkach organizacyjnych MON - implementacja znowelizowanych rozporządzeń Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

(dr inż. J. Kieliszek WIHE)

9. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów i istniejące metodyki pomiarowe

(dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki Politechniki Wrocławskiej)

10. Programy badań biegłości w zakresie pomiaru pola elektromagnetycznego w kontekście oczekiwań użytkowników wyników takich pomiarów

(dr inż. Jolanta Karpowicz – CIOP-PIB, dr hab. inż. Paweł Bieńkowski PWr, dr Piotr Politański – IMP)          

11. Nowelizacja przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne oraz zmiany w wymaganiach akredytacyjnych wynikających z opublikowania normy ISO/IEC 17025:2017 i ich wpływ na funkcjonowanie laboratoriów pomiarowych.

(dr inż. J. Kieliszek WIHE)

 

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE:

1. Nowelizacja Prawa atomowego – ogólne założenia

(mgr inż. Edward Raban, Państwowa Agencja Atomistyki)

2. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych po nowelizacji ustawy - Prawo atomowe 

(mgr Dorota Wróblewska, mgr Piotr Możdżeń, KCOR)

3. Zasady stosowania promieniowania jonizującego w gospodarce po nowelizacji ustawy - Prawo atomowe

(mgr inż. Edward Raban, Państwowa Agencja Atomistyki)

4. Ekspozycje niezamierzone i narażenia przypadkowe

(dr inż. Dariusz Kluszczyński, KCOR)

5. Audyty kliniczne oraz wzorcowe medyczne procedury radiologiczne w świetle nowelizacji Prawa atomowego

(mgr Dorota Wróblewska, mgr Piotr Możdżeń, KCOR)

6. Diagnostyczne poziomy referencyjne

(dr inż. Dariusz Kluszczyński, dr Piotr Pankowski, KCOR)

7. Kontrola parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych i pomocniczych

(mgr Dorota Wróblewska, dr Romuald Brzozowski – KCOR, mgr Marcin Brodecki – IMP)

8. Radon i inne radionuklidy występujące w środowisku, a Prawo atomowe

(Jerzy Olszewski, IMP)

9. Metody i przyrządy do pomiaru stężenia aktywności radonu i jego pochodnych w powietrzu

(mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk, CLOR)

10. Metody pomiarów stężeń radonu w wodzie i w gruncie. Wyznaczanie indeksu ryzyka radonowego (RI) terenów pod zabudowę

(dr hab. Krzysztof Kozak, dr Jadwiga Mazur, IFJ PAN)

11. Narażenie populacji w wyniku ekspozycji medycznej

(dr inż. Dariusz Kluszczyński, dr Piotr Pankowski - KCOR)

 

Biuletyn Bezpieczeństwo Jądrowe

i Ochrona Radiologiczna 4/2017 - pobierz

 

Postępy Techniki Jądrowej PTJ 3/2017 - pobierz

 

16th International Congress on Radiation Research - ICRR2019

 

25-29 August 2018 Manchester, UK

 

więcej informacji

 

 

 

44th European Radiation Research Congress - ERR2018

 

August 21-26, 2018 Pecs, Hungary

 

więcej informacji

 

 

 

Seminarium Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

27 czerwca 2018 r., Wydział Fizyki UW, Warszawa

 

więcej informacji

 

 

RAD2018 - Sixth International Conference

on Radiation and Applictions in Various Fields of Research

 

June 18-22, 2018 Metropol Lake Resort, Orhid, Macedonia

 

więcej informacji

 

 

 

EPRBioDose 2018 Conference

 

June 11-15, 2018 Munich, Germany

 

więcej informacji

 

 

 

2nd International Conference on Ionizing Processes – ICIP2018

 

July 22 – 27, 2018 Annapolis, Maryland, USA

 

więcej informacji

 
 
 
13th International Conference on Electron Beam Technologies
 
18 – 22 June 2018 Varna, Bulgaria

 

więcej informacji

 

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa

 

XXV Szkoła Jesienna PTBR „Nowe uregulowania w ochronie przed

polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym”

 

Zakopane, 15-19 października 2018 roku

 

 

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych przedłużony do 15 lipca 2018 r.

Termin dokonywania opłaty rejestracyjnej - do 15 września 2018 r.

 

 Pobierz Komunikat

 

 Pobierz formularze:

 Formularz rejestracyjny

 Formularz zgłoszenia streszczenia

 

Istnieje możliwość zamieszczenia pełnych tekstów doniesień w Monografii przygotowywanej na XXV Szkołę Jesienną.

Termin przesyłania pełnych tekstów upływa 25 czerwca 2018 r.

 

Prezentacje przedstawione podczas Sesji Jubileuszowej PTBR

 

1. Prezentacja Jubileuszowa

2. prof. mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak - Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie: 

"Maria Skłodowska-Curie kobieta wyprzedzająca epokę"

3. prof. dr hab. Irena Szumiel:

"Radiobiologia komórkowa: od teorii tarczy do efektu widza (sąsiedztwa)"

4. prof. dr hab. Krzysztof Składowski - Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach; Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej:

"Współczesna radioterapia (radioonkologia) - ludzie i technologia"

5. dr hab. Anna Gasińska - Kierownik Zakładu Radiobiologii Klinicznej, Oddział Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie: 

"Radiobiologiczne testy prognostyczne w radioterapii – mity czy rzeczywistość?"

6. prof. dr hab. Marek Zmyślony - Kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź, Wiceprezes PTBR, :

"Bioelektromagnetyzm. Badania biologicznego działania niejonizujących pól elektromagnetycznych i ich zastosowanie"

7. dr Paweł Krajewski - Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej:

"Przegląd zasad ochrony radiologicznej w latach 1977-2017"

8. prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski - Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej:

"Rola chemii radiacyjnej i radiochemii w rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej"