Program XXV Szkoły Jesiennej PTBR

 

Nowe uregulowania w ochronie przed polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym

 

Zakopane 15-19.10.2018 r.

 

Pobierz plik

 

 

 

Biuletyn Bezpieczeństwo Jądrowe

i Ochrona Radiologiczna 4/2017 - pobierz

 

Postępy Techniki Jądrowej PTJ 3/2017 - pobierz

 

16th International Congress on Radiation Research - ICRR2019

 

25-29 August 2018 Manchester, UK

 

więcej informacji

 

 

 

44th European Radiation Research Congress - ERR2018

 

August 21-26, 2018 Pecs, Hungary

 

więcej informacji

 

 

 

Seminarium Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

27 czerwca 2018 r., Wydział Fizyki UW, Warszawa

 

więcej informacji

 

 

RAD2018 - Sixth International Conference

on Radiation and Applictions in Various Fields of Research

 

June 18-22, 2018 Metropol Lake Resort, Orhid, Macedonia

 

więcej informacji

 

 

 

EPRBioDose 2018 Conference

 

June 11-15, 2018 Munich, Germany

 

więcej informacji

 

 

 

2nd International Conference on Ionizing Processes – ICIP2018

 

July 22 – 27, 2018 Annapolis, Maryland, USA

 

więcej informacji

 
 
 
13th International Conference on Electron Beam Technologies
 
18 – 22 June 2018 Varna, Bulgaria

 

więcej informacji

 

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa

 

XXV Szkoła Jesienna PTBR „Nowe uregulowania w ochronie przed

polami elektromagnetycznymi i promieniowaniem jonizującym”

 

Zakopane, 15-19 października 2018 roku

 

 

Opłatę za uczestnictwo w Konferencji prosimy przelać na konto PTBR do 15.09.2018 r.: 

BANK MILLENIUM 65 1160 2202 0000 0000 6528 2283

W tytule wpłaty proszę podać:

- imię i nazwisko (uczestnika lub osoby towarzyszącej)

- XXV Szkoła Jesienna PTBR

 

 

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych przedłużony do 15 lipca 2018 r.

Termin dokonywania opłaty rejestracyjnej - do 15 września 2018 r.

 

 Pobierz Komunikat

 

 Pobierz formularze:

 Formularz rejestracyjny

 Formularz zgłoszenia streszczenia

 

Istnieje możliwość zamieszczenia pełnych tekstów doniesień w Monografii przygotowywanej na XXV Szkołę Jesienną.

Termin przesyłania pełnych tekstów upływa 25 czerwca 2018 r.

 

Prezentacje przedstawione podczas Sesji Jubileuszowej PTBR

 

1. Prezentacja Jubileuszowa

2. prof. mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak - Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie: 

"Maria Skłodowska-Curie kobieta wyprzedzająca epokę"

3. prof. dr hab. Irena Szumiel:

"Radiobiologia komórkowa: od teorii tarczy do efektu widza (sąsiedztwa)"

4. prof. dr hab. Krzysztof Składowski - Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach; Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej:

"Współczesna radioterapia (radioonkologia) - ludzie i technologia"

5. dr hab. Anna Gasińska - Kierownik Zakładu Radiobiologii Klinicznej, Oddział Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie: 

"Radiobiologiczne testy prognostyczne w radioterapii – mity czy rzeczywistość?"

6. prof. dr hab. Marek Zmyślony - Kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź, Wiceprezes PTBR, :

"Bioelektromagnetyzm. Badania biologicznego działania niejonizujących pól elektromagnetycznych i ich zastosowanie"

7. dr Paweł Krajewski - Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej:

"Przegląd zasad ochrony radiologicznej w latach 1977-2017"

8. prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski - Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej:

"Rola chemii radiacyjnej i radiochemii w rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej"