2nd International Conference on Ionizing Processes – ICIP2018

 

July 22 – 27, 2018 Annapolis, Maryland, USA

 

więcej informacji

 

Prezentacje przedstawione podczas Sesji Jubileuszowej PTBR

 

1. Prezentacja Jubileuszowa

2. prof. mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak - Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie: 

"Maria Skłodowska-Curie kobieta wyprzedzająca epokę"

3. prof. dr hab. Irena Szumiel:

"Radiobiologia komórkowa: od teorii tarczy do efektu widza (sąsiedztwa)"

4. prof. dr hab. Krzysztof Składowski - Kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach; Prezes Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej:

"Współczesna radioterapia (radioonkologia) - ludzie i technologia"

5. dr hab. Anna Gasińska - Kierownik Zakładu Radiobiologii Klinicznej, Oddział Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie: 

"Radiobiologiczne testy prognostyczne w radioterapii – mity czy rzeczywistość?"

6. prof. dr hab. Marek Zmyślony - Kierownik Zakładu Ochrony Radiologicznej, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź, Wiceprezes PTBR, :

"Bioelektromagnetyzm. Badania biologicznego działania niejonizujących pól elektromagnetycznych i ich zastosowanie"

7. dr Paweł Krajewski - Dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej:

"Przegląd zasad ochrony radiologicznej w latach 1977-2017"

8. prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski - Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej:

"Rola chemii radiacyjnej i radiochemii w rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej"

 

Jubileuszowa Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

im. Marii Skłodowskiej-Curie

„Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie i środowisku naturalnym”

29 czerwca 2017

Pałac Staszica, Nowy Świat 72/74, Warszawa

 

Program

 

09:00 – 10:00  Rejestracja

10:00 – 11:00  Otwarcie Sesji Jubileuszowej przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz wystąpienia zaproszonych gości

11:00 – 11:30  Wykład inauguracyjny z okazji 50-lecia PTBR: „Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie od narodzin do dojrzałości” – prof. dr hab. Antoni K. Gajewski

11:30 – 12:00  Wykład inauguracyjny z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie: „Maria Skłodowska-Curie kobieta wyprzedzająca epokę” – mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak

12:00 – 12:30  przerwa kawowa

12:30 – 13:05  „Radiobiologia komórkowa: od teorii tarczy do efektu widza” – prof. dr hab. Irena Szumiel

13:05 – 13:40  „Współczesna radioterapia - ludzie i technologia” – prof. dr hab. Krzysztof Składowski

13:40 – 14:15  „Radiobiologiczne testy prognostyczne w radioterapii - mity czy rzeczywistość ?” – prof. dr hab. Anna Gasińska

14:15 – 14:50  „Bioelektromagnetyzm. Badania biologicznego działania niejonizujących pól elektromagnetycznych i ich zastosowanie". – prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony

14:50 – 15:20  przerwa kawowa

15:20 – 15:55  Przegląd zasad ochrony radiologicznej w latach 1977-2017”,– dr Paweł Krajewski

15:55 – 16:30  Chemia radiacyjna - nauka ważna i pożyteczna – dr hab. Piotr Ulański

16:30 – 17:05  Rola chemii radiacyjnej i radiochemii w rozwoju bezpiecznej energetyki jądrowej – prof. dr hab. Andrzej Chmielewski

17:05 – 19:00  Zamknięcie Sesji Jubileuszowej, spotkanie towarzyskie

 

Rejestracja

 

Termin zakończenia rejestracji upływa 31 maja 2017 r.

 

COM_AICONTACTSAFE_THE_SELECTED_PROFILE_IS_INVALID ( 3 )

 

Sponsorzy