II Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR

Pola elektromagnetyczne: Telefonia 5G w Polsce

 

12 maja 2021 r., godz. 13:00 - 15:00, platforma: GoToMeeting

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym poświęconym prezentacji problemów związanych z implementacją w Polsce systemu 5G łączności bezprzewodowej, a zwłaszcza ochroną przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia tego systemu. Problematyka ta wciąż budzi duże emocje społeczne, a informacje docierające do ludności są sprzeczne. Dlatego też pragniemy przedstawić aktualny stan wiedzy i przeprowadzić dyskusję na ten temat.

 

Seminarium prowadzone będzie na platformie zdalnej GoToMeeting. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Program:

12 maja 2021 r., godz. 13:00 - 13:10 - Otwarcie seminarium, sprawy organizacyjne

 

13:10 - 13:40 - Prof. dr hab. n. med. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zespół Zagrożeń Fizycznych)

Telefonia 5G w aspekcie jej działania biologicznego

W prezentacji zostanie przedstawiona historia telefonii komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych przed najnowszą jej generacją, tj. 5G. W skrócie przedstawione zostaną informacje na temat obecnego stanu wiedzy o działaniu biologicznym (zwłaszcza zdrowotnym) pól elektromagnetycznych o częstotliwościach przewidzianych do stosowania w systemie 5G. Omówione także będą kontrowersje jakie pojawiły się przy nowelizacji polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi.

 

13:40 - 14:10 - Prof. dr hab. Halina Abramczyk (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej)

Czy powinniśmy się bać sieci 5G (6G)? Fizyczne podstawy i medyczne konsekwencje.

Zastąpienie tradycyjnej przemocy politycznej przemocą w biologii i cyberprzestrzeni podważa zaufanie do instytucji i państw oraz nakłada większą odpowiedzialność na naukowców, którzy lepiej rozumieją zalety i niebezpieczeństwa najnowocześniejszych technologii. Podjęte zostaną próby odpowiedzi na pytania fundamentalne dla dalszego rozwoju globalnej cywilizacji: Czy staromodna etyka odpowiedzialności uczonych za losy świata  zwycięży, czy też ulegnie żądzom chciwości, korzyściom grantowym  i interesom globalnych korporacji?

 

14:10 - 14:40 - dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zespół Zagrożeń Fizycznych), dr hab. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki)

Sieci 5G. Teoria, praktyka, perspektywy.

W prezentacji zostanie przedstawiony stan wdrożenia sieci 5G oraz prawdopodobne kierunki działań związanych z ich implementacją w Polsce w odniesieniu do założeń dotyczących rozwoju sieci.

 

14:40 - 15:00 - Dyskusja

15:00 - Zamknięcie seminarium

 

Rejestracja uczestników:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do wszystkich osób zarejestrowanych wysłany zostanie link do spotkania na platformie GoToMeeting.

 

Organizatorzy / Komitet naukowy:

dr hab. Małgorzata Dobrzyńska, prof. NIZP-PZH – Oddział Warszawski PTBR

dr Piotr Politański (Instytut Medycyny Pracy, Łódź) – Oddział Łódzki PTBR

prof. Marek Zmyślony (Instytut Medycyny Pracy, Łódź) – prezes PTBR
 


 

I Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR

Chemia radiacyjna, chemia rodników, fotochemia

 

31 marca 2021 r., godz. 15:00 - 17:00, platforma: Teams

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym poświęconym prezentacji aktualnych badań prowadzonych w różnych ośrodkach chemii radiacyjnej, chemii rodników, jak również fotochemii. Seminarium to organizowane jest w odpowiedzi na niedawną inicjatywę dr. Konrada Skotnickiego z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie i ma za zadanie wesprzeć kontakty naukowe mocno utrudnione przez obostrzenia epidemiczne. Seminarium będzie mieć charakter cykliczny. W kolejnych edycjach chcemy umożliwić prezentację wyników badań przede wszystkim przez doktorantów i innych badaczy na wczesnym etapie kariery naukowej.

 

Seminarium prowadzone będzie na platformie zdalnej Microsoft Teams. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Program:

31 marca 2021 r., godz. 15:00 - 15:10 - Otwarcie seminarium, sprawy organizacyjne

 

15:10 - 15:40 - Konrad Skotnicki (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

Czy rodnik azydkowy jest zawsze jednoelektronowym utleniaczem?

Rodnik azydkowy w chemii radiacyjnej był przez wiele lat uważany za "czysty" jednoelektronowy utleniacz. Z punktu widzenia związków o znaczeniu biologicznym charakteryzuje się korzystnym potencjałem redoks (+1,33 V), co sprawiało, że był często wykorzystywany do badań porównawczych z rodnikiem hydroksylowym. Przedstawię najnowsze wyniki badań wskazujące na nieznane dotąd reakcje addycji rodnika azydkowego do związków heterocyklicznych, które należy uwzględnić podczas prowadzenia badań reakcji rodnikowych.

 

15:40 - 16:10 - Adam Sikora (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka)

Próbniki molekularne, jako ważne narzędzia biologii redoks - badania nie tylko radiacyjne

Wykład jest omówieniem badań poświęconych charakterystyce wybranych próbników molekularnych, przede wszystkim fluorescencyjnych, przeznaczonych do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu oraz wykorzystaniu w tych badaniach technik radiacyjnych.

 

16:10 - 16:40 - Marta Ignasiak-Kciuk (Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Sensybilizowane utlenienie modelowych peptydów i białek w warunkach tlenowych i anaerobowych - od poznania mechanizmu po potencjalne zastosowanie

Wykorzystanie sensybilizatorów w procesach utleniania białek pozwala na przesunięcie długości fali naświetlania w kierunku bardziej długofalowym. Pozwala to także na selektywne utlenienie wybranych reszt aminokwasowych z możliwością zaplanowania powstałych modyfikacji. Poznanie pełnego mechanizmu tych reakcji możliwe jest dzięki wykorzystaniu metod czasowo-rozdzielczych, analizy chromatograficznej i spektrometrii mas, a także biokrystalografii.

 

16:40 - 17:00 - Dyskusja, sprawy różne

17:00 - Zamknięcie seminarium

 

Rejestracja uczestników:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do wszystkich osób zarejestrowanych wysłany zostanie link do spotkania na platformie Teams.

 

Organizatorzy / Komitet naukowy:

dr Konrad Skotnicki (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

prof. Mariusz Wójcik (Politechnika Łódzka) - vice-prezes PTBR