16th International Congress on Radiation Research - ICRR2019

 

25-29 August 2018 Manchester, UK

 

więcej informacji

 

 

 

44th European Radiation Research Congress - ERR2018

 

August 21-26, 2018 Pecs, Hungary

 

więcej informacji

 

 

 

Seminarium Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

27 czerwca 2018 r., Wydział Fizyki UW, Warszawa

 

więcej informacji

 

 

RAD2018 - Sixth International Conference

on Radiation and Applictions in Various Fields of Research

 

June 18-22, 2018 Metropol Lake Resort, Orhid, Macedonia

 

więcej informacji

 

 

 

EPRBioDose 2018 Conference

 

June 11-15, 2018 Munich, Germany

 

więcej informacji

 

 

 

2nd International Conference on Ionizing Processes – ICIP2018

 

July 22 – 27, 2018 Annapolis, Maryland, USA

 

więcej informacji

 
 
 
13th International Conference on Electron Beam Technologies
 
18 – 22 June 2018 Varna, Bulgaria

 

więcej informacji