Szkoła Jesienna PTBR - Zakopane 2015

 

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa

 

XXIV Szkoła Jesienna PTBR „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe”

 

Zakopane, 12-16 października 2015 roku

 

 

Szanowni Państwo,

Promieniowanie jonizujące i niejonizujące należą do tych czynników fizycznych, które najczęściej występują zarówno w środowisku komunalnym jak i w środowisku pracy. Narażenie na to promieniowanie objęte jest systemem ochrony przed ewentualnymi negatywnymi skutkami. W skład tego systemu wchodzą m.in. wartości dopuszczalne ekspozycji i sposoby sprawdzania ich dotrzymania. Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie od lat, w ramach Szkół Jesiennych, przedstawia najnowsze dane nt. mechanizmów działania, skutków biomedycznych, przepisów, pomiarów i interpretacji wyników. W ostatnich latach radykalnie zmieniły się przepisy europejskie zarówno w zakresie pola 0-300 GHz, promieniowania optycznego, jak i promieniowania jonizującego. Polska już je zaimplementowała do swojego prawodawstwa bądź prowadzone są nad tym zaawansowane prace.

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy są zainteresowani ochroną przed skutkami ekspozycji na promieniowanie zarówno w instytucjach cywilnych, jak i w służbach mundurowych, a zwłaszcza do:

·        osób wykonujących pomiary w laboratoriach akredytowanych i przygotowujących się do procesu akredytacji swoich laboratoriów;

·        osób dokonujących oceny higienicznej i oceny ryzyka zdrowotnego ekspozycji na promieniowanie, zarówno na stanowiskach pracy jak i w środowisku komunalnym;

·        pracowników inspekcji sanitarnej, inspekcji ochrony środowiska, inspekcji pracy oraz urzędów administracji państwowej zajmujących się nadzorem nad ekspozycją na pola i promieniowanie;

·        osób zajmujących się popularyzują wiedzy na temat skutków zdrowotnych ekspozycji na promieniowanie;

·        pracowników jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych zajmujących się tą problematyką

 

 

Komitet sterujący:dr hab. n. med.Marek Zmyślony, prof. IMP(przewodniczący), dr Krzysztof Pachocki, dr Ewa M. Nowosielska, dr Jolanta Wrembel-Wargocka, mgr Marta Wincenciak.

 

W ramach Konferencji przewidujemy następujące sesje tematyczne:

1)  NARAŻENIE OD ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA

o   Pole 0-300 GHz  (w tym zastosowania w środowisku komunalnym)

o   Promieniowanie optyczne (w tym zastosowania medyczne i w kosmetologii)

o   Promieniowanie jonizujące (w tym radon)

2)  POLE 0-300 GHz

o   Dyrektywa 2013/35/EU i jej implementacja

o   Nowy dokument PCA DAB dla laboratoriów akredytowanych

o   Bilans niepewności

o   Co nowego w dziedzinie biologicznego działania PEM

3)  PROMIENIOWANIE OPTYCZNE

o   Implementacja Dyrektywy 2006/25/WE

o    Zagrożenie fotobiologiczne od światła niebieskiego, promieniowania laserowego
  i   od lamp LED

o    Praktyka pomiaru promieniowania optycznego na stanowiskach pracy

o    Indeks UV

4)  PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

o   Dyrektywa 2013/59/EURATOM i jej implementacja

o   Medyczne procedury wzorcowe

o   Testy specjalistyczne przy medycznych aparatach rtg

o   Hipotezy zależności występowania skutków stochastycznych od dawki promieniowania (LNT, hormeza)

 

5)  KOMUNIKATY UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Z WYNIKÓW BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ W ZAKRESIE TEMATYKI SZKOŁY

 

 

Konferencja  odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym “Kolejarz” w Zakopanem (obok dworca autobusowego)

Opłata konferencyjna wynosi:

 

do 15.09.2015 r.

Uczestnik

1400 zł

Osoba towarzysząca

700 zł

Ostateczny termin dokonywania opłaty rejestracyjnej upływa 30.09.2015 r.

W ramach wniesionej opłaty organizatorzy zapewniają:

Uczestnikowi

Osobie towarzyszącej

·        zakwaterowanie

·        zakwaterowanie

·        całodzienne wyżywienie

·        całodzienne wyżywienie

·        udział w uroczystej kolacji

·        udział w uroczystej kolacji

·        udział w obradach

 

·        komplet materiałów konferencyjnych

 

 

Istnieje możliwość przedstawienia 10 min. prezentacji własnych związanych z tematyką XXIV Szkoły PTBR

Formularze rejestracyjny i zgłoszenia streszczenia dostępne są na stronie internetowej PTBR: http://www.ptbr.org.pl/index.php/xxiv-szkola-jesienna-ptbr.html

 

Wypełniony formularz należy przesłać do 30.06.2015 r. na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłatę za uczestnictwo w Konferencji prosimy przelać na konto PTBR:

BANK MILLENIUM 65 1160 2202 0000 0000 6528 2283

 

    

Dodatkowe informacje: M. Zmyślony – tel.: (42) 6314-557, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                      K. Pachocki – tel.: 225421224, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                           E.M. Nowosielska –tel. 226816135, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.