Stypendia na XVIII Zjazd PTBR - wyniki

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zaznajomieniu się

z opinią Komisji Nagród postanowił przyznać stypendia pokrywające

koszty udziału w XVIII Zjeździe PTBR (Kielce, 16-19 września 2019) 

dla członków PTBR, którzy nie ukończyli 35 roku życia

następującym osobom:

 

1. mgr inż. Łukasz Kaźmierczak MITR, PŁ, Łódź;

2. mgr Magdalena Lipka, Studia doktoranckie, Biologia, II rok, Zakład Radiobiologii i Immunologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

3. mgr Karolina Radomska, Studium doktoranckie Wydziału Chemicznego PŁ, Łódź;

4. mgr inż. Malwina Wasilewska, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa.