XIX Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach

Wokół Marii Skłodowskiej-Curie i jej odkryć na XIX Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach

Sesja popularno-naukowa w ramach XIX Festiwalu Nauki w Siedlcach

19 – 22 października 2017r.

 

Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

oraz

Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział w Siedlcach

 

mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych i zainteresowanych do udziału w obchodach

150. Rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

oraz

50-lecia Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szczególnie serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół, których patronem jest wielka Uczona.

 

CZĘŚĆ I - czwartek 19 października 2017r. Sala nr 27 bud. WNŚ, ul. 3 Maja 54

„Maria Skłodowska-Curie – o wielkiej Uczonej w 150 rocznicę urodzin”

Prowadzący: Prof. dr hab. Teodozja M. Lipińska i dr Waldemar Wysocki

1.       10.00 – 10.10 Otwarcie sesji

2.       10.10 – 10.55 Mgr Małgorzata Ewa Rosen, kustosz Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie: prezentacja filmu o Marii i dyskusja

3.       10.55 – 11.25 Dr n. med. Adam Marcheluk, Szpital Wojewódzki w Siedlcach, „Znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie w medycynie"

4.       11.25 – 11.55 Dr hab. Beata Walęciuk–Dejneka, UPH w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Polskiej, „Kobiety w nauce”

11.55 – 12.10Przerwa kawowa

5.       12.10 – 12.40 Prof. dr hab. Teodozja M. Lipińska, UPH w Siedlcach, Instytut Chemii, „Czasy Marii Skłodowskiej-Curie - narodziny chemii leków"

6.       12.40 – 13.10 dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, UPH w Siedlcach, Instytut Chemii, „Promieniowanie rentgenowskie: wzbudzanie, właściwości i zastosowanie”

7.       13.10-13.20 Podsumowanie części I sesji i zakończenie

 

CZĘŚĆ II - piątek 20 października 2017r. Sala nr 27 bud. WNŚ, ul. 3 Maja 54

„Maria Skłodowska-Curie – pierwsza kobieta – noblistka”

50 – lecie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Prowadzący: Dr Karol Wnorowski

1.       10.00 – 10.05 Otwarcie sesji

2.       10.05 – 10.40 Mgr Małgorzata Sobieszczak-Marciniak - Prezes Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie, Maria Skłodowska-Curie - kobieta wyprzedzająca epokę

3.       10.40 – 11.15 Dr hab. inż. Piotr Ulański – Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej – Chemia radiacyjna – nauka ważna i pożyteczna

4.       11.15 - 11.50 Prof. dr hab. Anna Lankoff –Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Nanocząstki jako nośniki radioizotopów w diagnostyce i terapii

11.50 – 12.00Przerwa kawowa

5.       12.00 – 12.35 Dr Mateusz Paweł Niedbała – Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Wydział Humanistyczny, UPH – Odkrycie promieniotwórczości a działalność terrorystyczna

6.       12.35 – 13.10 Dr Danuta Kroczewska – Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych, UPH – Casus Marii Skłodowskiej-Curie: Kobiety w naukach ścisłych

7.       13.10 – 13.20 Podsumowanie sesji i zakończenie

 

Sesjom będą towarzyszyć dwie wystawy o Marii Skłodowskiej-Curie (hol na parterze Instytutu Chemii, budynek WNŚ, ul. 3 Maja 54).

1.       Wystawa biograficzna „Maria Skłodowska-Curie”

2.       Wystawa "Maria i Tatry"

Wystawy dostępne w dniach 16 – 23 października 2017.

Zwiedzanie wystaw po telefonicznym zgłoszeniu grup pod nr (25)-643-10-69. Maksymalna wielkość grupy – 60 osób.

Organizator i koordynator wystawy: dr hab. Teodozja M. Lipińska

 

 

Szczegółowy program festiwalu dostępny na stronie: www.festiwal.uph.edu.pl