Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 19 listopada 2016 r. zmarł

Prof. dr hab. Józef Mayer

Członek honorowy i wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, laureat Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Prezes naszego Towarzystwa w latach 1989-1995.

Profesor Mayer był wybitnym naukowcem i dydaktykiem, specjalistą w dziedzinie chemii radiacyjnej, autorem ponad 100 publikacji. Był wieloletnim dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej (1994-2007) i dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (1990-1993). W latach 1996-2002 był Rektorem Politechniki Łódzkiej.

Pogrzeb odbędzie się 25 listopada (piątek) o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 39/43.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych