Przekaż 1% podatku na rzecz PTBR

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych posiada status Organizacji Pożytku Publicznego - OPP (numer wpisu do KRS: 0000098530). W związku z tym, zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy podatnik może przekazać na rzecz naszego Towarzystwa 1% swego podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Kwotę tę podatnik musi wpłacić do momentu złożenia zeznania, nie później jednak niż do 30 kwietnia br. Dotyczy to osób, które składają formularze PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

UWAGA: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i płacące LINIOWY podatek dochodowy w wysokości 19% NIE MOGĄ przekazać 1% sumy należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Całość uzyskanych sum przeznaczona zostanie, zgodnie z ustawą, na cele statutowe PTBR. Licząc na państwa pamięć przy okazji wypełniania formularzy podatkowych przedstawiamy poniżej sposób przekazania 1% podatku.

Informujemy, że od roku 2007 uległ zmianie sposób przekazu: przelewu dokonuje Urząd podatkowy na podstawie informacji zawartych na formularzu.

 

Jak przekazać 1 % na rzecz PTBR

Najpierw należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Towarzystwa i numer pod jakim widnieje ono w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000098530.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla PTBR, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

O czym należy pamiętać:
1. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
2. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

 

DZIĘKUJEMY!

Zawiadomienie o śmierci Prof. Jerzego Kroh

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 15 lutego 2016 r. w wieku 91 lat zmarł

Profesor dr hab. Jerzy Kroh

inicjator i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Prezes Zarządu Głównego
I, II i V kadencji, od 1989 r. Członek Honorowy, w 1986 roku odznaczony przez Towarzystwo
Medalem imienia Marii Skłodowskiej-Curie

Profesor Jerzy Kroh był założycielem i wieloletnim dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Był wybitnym uczonym światowego formatu, pionierem badań radiacyjnych w Polsce i twórcą polskiej szkoły chemii radiacyjnej, autorem kilkuset artykułów naukowych (m.in. w tak prestiżowych czasopismach jak Science i Nature) i wielu książek, wieloletnim Rektorem Politechniki Łódzkiej, doktorem honoris causa Uniwersytetu Strathclyde, uniwersytetów w Leeds i Pawii oraz Politechniki Łódzkiej, kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski  i japońskiego Orderu Srebrnej i Złotej Gwiazdy, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem honorowym Royal Society of Edinburgh i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, współzałożycielem i prezesem Rady Fundacji Badań Radiacyjnych, wieloletnim wiceprezydentem Łodzi do spraw nauki i edukacji.

W czwartek, 25 lutego br.o godz. 12.00, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pw. Św. Mateusza w Łodzi będzie odprawiona msza żałobna w intencji Profesora. Pogrzeb będzie miał miejsce w piątek, 26 lutego, na Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/56 o godzinie 11.30.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Zawiadomienie o śmierci Prof. Stanisława Szmigielskiego

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 października 2015 roku zmarł

Prof. dr hab. med. Stanisław Szmigielski

wybitny krajowy i międzynarodowy  specjalista w dziedzinie biologicznego oddziaływania i ryzyka zdrowotnego pól elektromagnetycznych, promotor wielu doktoratów w tej dziedzinie, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, w tym jego Zarządu Głównego, inicjator powołania Komisji Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych ds. Problemów Bioelektromagnetycznych, w 2004 roku odznaczony przez Towarzystwo Medalem imienia Marii Skłodowskiej-Curie

 

                                        Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

                            składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 6 listopada 2015 r. o godz. 11:00 na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

Zawiadomienie o śmierci Prof. Zenona Bałtrukiewicza

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 20 grudnia 2015 roku w wieku 88 lat zmarł

Profesor dr hab. n. farm. Zenon Bałtrukiewicz

wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, w tym jego Zarządu Głównego, w 1992 roku odznaczony przez Towarzystwo Medalem imienia Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Po studiach na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej oraz Fakultecie Wojskowo-Medycznym w Łodzi Prof. Bałtrukiewicz  w latach 1952-1959 pełnił służbę w szpitalach wojskowych w Piszu, Grudziądzu, Koszalinie i Szczecinie na stanowiskach farmaceuty i kierownika apteki. Po przeszkoleniach i stażach naukowych odbytych w latach 1959-1961 w Instytucie Badań Jądrowych , Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz Instytucie Ochrony Radiologicznej w Leningradzie został kierownikiem pracowni w Ośrodku Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (1961-1967), a następnie kierownikiem Zakładu Ochrony Radiologicznej WIHiE; tę ostatnią funkcję pełnił do roku 1991, kiedy odszedł na emeryturę.  Był specjalistą w zakresie farmacji aptecznej, farmakodynamiki, radiotoksykologii i radiobiologii. Wypromował 11 doktorów nauk. Jest autorem i współautorem ponad 150 prac (monografie, rozprawy, artykuły oryginalne i poglądowe, podręczniki i ekspertyzy) z zakresu ochrony radiologicznej, radiobiologii, radiotoksykologii i dozymetrii.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

                            składają

 

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Rozstrzygnięcie II Konkursu Prezentacji Naukowych dla młodych naukowców

 

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych,

Krakowski Komitet Zwalczania Raka

oraz Dyrekcja Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

zorganizowały II Konkursie Prezentacji Naukowych dla młodych naukowców. 

Konkurs odbył się 2 października 2015 r. podczas IV Krakowskiej Konferencji Onkologicznej, która odbyła się w hotelu Park Inn
w Krakowie, ul. Monte Cassino 2.

Tu znajdziesz więcej informcji.

 

Wyniki II Konkursu Prezentacji Naukowych dla młodych naukowców - znajdziesz tutaj