Przyznano stypendia na ERR 2016

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zaznajomieniu się z opinią Komisji nagród postanowił przyznać stypendia pokrywające koszty opłaty rejestracyjnej w 42th Annual Meeting of the European Radiation Research Society (Amsterdam, 4-8 września 2016r.) następującym osobom:

  1. mgr inż. Annie Janeckiej z Zakładu Radiobiologii Klinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
  2. mgr inż. Aleksandra Kowalczyk z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
  3. dr Anecie Węgierek-Ciuk z Zakładu Radiobiologii i Immunologii Instytut Biologii UJK w Kielcach

Przyznano stypendia na XVII Zjazd PTBR

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zaznajomieniu się z opinią Komisji nagród postanowił przyznać stypendia pokrywające koszty udziału w XVII Zjeździe PTBR (Siedlce, 27-30 września 2016 r.) dla członków PTBR, którzy nie ukończyli 35 roku życia, następującym osobom:

  1. Aneta Gajowik - Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii NIZP-PZH,
  2. Aleksandra Kowalczyk - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
  3. Magdalena Kowalska - Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach
  4. Karolina Radomska – MITR Łódź
  5. Kamila Rawojć - UJ Kraków 

Konkurs o nagrody naukowe PTBR

W związku ze zbliżającym się terminem XVII Zjazdu PTBR (Siedlce, 27-30 września 2016), Zarząd Główny Towarzystwa ogłasza konkurs o nagrody naukowe za prace dotyczące badań radiacyjnych (promieniowanie jonizujące i niejonizujące) opublikowane w wydawnictwach indeksowanych od roku 2013.

Warunki konkursu określone są w Regulaminie przyznawania nagród naukowych Zarządu Głównego PTBR dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptbr.org.pl).

Wniosek o nagrodę należy skierować do Komisji Nagród Zarządu Głównego PTBR na adres jej Przewodniczącego: prof. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie opublikowanych prac, listę wszystkich autorów z podaniem ich stopni naukowych, adresów instytucji, w których są zatrudnieni oraz informacji o członkostwie PTBR. Należy także określić dziedzinę do której autorzy kwalifikują swoje prace, zgodnie z punktem 2a załączonego wyciągu z Regulaminu, i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów. Dla ułatwienia procesu recenzowania, prosimy również o przesłanie wniosku o nagrodę wraz z pracami w formacie PDF droga internetową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Nagrodę I i II stopnia stanowić będą statuetki PTBR oraz dyplomy. W przypadku prac zespołowych statuetkę otrzymuje główny autor, wskazany przez wnioskodawcę, a pozostali autorzy - dyplomy. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych są dyplomy.

            Ostateczny termin dostarczania wniosków upływa 26 marca 2016 roku.

  

Załącznik:

Wyciąg z Regulaminu przyznawania nagród naukowych ZG PTBR - Pobierz

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

 
 


W dniach 27-30 września 2016 r. Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych organizuje w Siedlcach XVII Zjazd PTBR. 

Program naukowy Zjazdu obejmie wszystkie najważniejsze dziedziny badań radiacyjnych, dozymetrii i ochrony radiologicznej w zakresie promieniowania jonizującego i niejonizującego. 

Szczegółowe informacje (aktualizowane na bieżąco) dostępne są na stronie

internetowej Oddziału Siedleckiego, zakładka XVII Zjazd PTBR.

Przekaż 1% podatku na rzecz PTBR

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych posiada status Organizacji Pożytku Publicznego - OPP (numer wpisu do KRS: 0000098530). W związku z tym, zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy podatnik może przekazać na rzecz naszego Towarzystwa 1% swego podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Kwotę tę podatnik musi wpłacić do momentu złożenia zeznania, nie później jednak niż do 30 kwietnia br. Dotyczy to osób, które składają formularze PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

UWAGA: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i płacące LINIOWY podatek dochodowy w wysokości 19% NIE MOGĄ przekazać 1% sumy należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Całość uzyskanych sum przeznaczona zostanie, zgodnie z ustawą, na cele statutowe PTBR. Licząc na państwa pamięć przy okazji wypełniania formularzy podatkowych przedstawiamy poniżej sposób przekazania 1% podatku.

Informujemy, że od roku 2007 uległ zmianie sposób przekazu: przelewu dokonuje Urząd podatkowy na podstawie informacji zawartych na formularzu.

 

Jak przekazać 1 % na rzecz PTBR

Najpierw należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Towarzystwa i numer pod jakim widnieje ono w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000098530.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla PTBR, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

O czym należy pamiętać:
1. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
2. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

 

DZIĘKUJEMY!