Przyznanie Medali im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Zarząd Główny PTBR przyznał medale im. Marii Skłodowskiej-Curie następującym osobom:

1. Prof. George V. Buxton

2. Prof. Ian Carmichael

3. Prof. Chantal Houee-Levin

4. Prof. Anna Gasińska

Przyznano stypendia na ERR 2016

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zaznajomieniu się z opinią Komisji nagród postanowił przyznać stypendia pokrywające koszty opłaty rejestracyjnej w 42th Annual Meeting of the European Radiation Research Society (Amsterdam, 4-8 września 2016r.) następującym osobom:

  1. mgr inż. Annie Janeckiej z Zakładu Radiobiologii Klinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
  2. mgr inż. Aleksandra Kowalczyk z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
  3. dr Anecie Węgierek-Ciuk z Zakładu Radiobiologii i Immunologii Instytut Biologii UJK w Kielcach

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

 
 


W dniach 27-30 września 2016 r. Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych organizuje w Siedlcach XVII Zjazd PTBR. 

Program naukowy Zjazdu obejmie wszystkie najważniejsze dziedziny badań radiacyjnych, dozymetrii i ochrony radiologicznej w zakresie promieniowania jonizującego i niejonizującego. 

Szczegółowe informacje (aktualizowane na bieżąco) dostępne są na stronie

internetowej Oddziału Siedleckiego, zakładka XVII Zjazd PTBR.

Przyznano stypendia na XVII Zjazd PTBR

 

Zarząd Główny PTBR im. Marii Skłodowskiej-Curie po zaznajomieniu się z opinią Komisji nagród postanowił przyznać stypendia pokrywające koszty udziału w XVII Zjeździe PTBR (Siedlce, 27-30 września 2016 r.) dla członków PTBR, którzy nie ukończyli 35 roku życia, następującym osobom:

  1. Aneta Gajowik - Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii NIZP-PZH,
  2. Aleksandra Kowalczyk - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
  3. Magdalena Kowalska - Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach
  4. Karolina Radomska – MITR Łódź
  5. Kamila Rawojć - UJ Kraków 

Konkurs o nagrody naukowe PTBR

W związku ze zbliżającym się terminem XVII Zjazdu PTBR (Siedlce, 27-30 września 2016), Zarząd Główny Towarzystwa ogłasza konkurs o nagrody naukowe za prace dotyczące badań radiacyjnych (promieniowanie jonizujące i niejonizujące) opublikowane w wydawnictwach indeksowanych od roku 2013.

Warunki konkursu określone są w Regulaminie przyznawania nagród naukowych Zarządu Głównego PTBR dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptbr.org.pl).

Wniosek o nagrodę należy skierować do Komisji Nagród Zarządu Głównego PTBR na adres jej Przewodniczącego: prof. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie opublikowanych prac, listę wszystkich autorów z podaniem ich stopni naukowych, adresów instytucji, w których są zatrudnieni oraz informacji o członkostwie PTBR. Należy także określić dziedzinę do której autorzy kwalifikują swoje prace, zgodnie z punktem 2a załączonego wyciągu z Regulaminu, i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów. Dla ułatwienia procesu recenzowania, prosimy również o przesłanie wniosku o nagrodę wraz z pracami w formacie PDF droga internetową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Nagrodę I i II stopnia stanowić będą statuetki PTBR oraz dyplomy. W przypadku prac zespołowych statuetkę otrzymuje główny autor, wskazany przez wnioskodawcę, a pozostali autorzy - dyplomy. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych są dyplomy.

            Ostateczny termin dostarczania wniosków upływa 26 marca 2016 roku.

  

Załącznik:

Wyciąg z Regulaminu przyznawania nagród naukowych ZG PTBR - Pobierz