XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

 
 


W dniach 27-30 września 2016 r. Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych organizuje w Siedlcach XVII Zjazd PTBR. 

Program naukowy Zjazdu obejmie wszystkie najważniejsze dziedziny badań radiacyjnych, dozymetrii i ochrony radiologicznej w zakresie promieniowania jonizującego i niejonizującego. 

Szczegółowe informacje (aktualizowane na bieżąco) dostępne są na stronie

internetowej Oddziału Siedleckiego, zakładka XVII Zjazd PTBR.

Konkurs o nagrody naukowe PTBR

W związku ze zbliżającym się terminem XVII Zjazdu PTBR (Siedlce, 27-30 września 2016), Zarząd Główny Towarzystwa ogłasza konkurs o nagrody naukowe za prace dotyczące badań radiacyjnych (promieniowanie jonizujące i niejonizujące) opublikowane w wydawnictwach indeksowanych od roku 2013.

Warunki konkursu określone są w Regulaminie przyznawania nagród naukowych Zarządu Głównego PTBR dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptbr.org.pl).

Wniosek o nagrodę należy skierować do Komisji Nagród Zarządu Głównego PTBR na adres jej Przewodniczącego: prof. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie opublikowanych prac, listę wszystkich autorów z podaniem ich stopni naukowych, adresów instytucji, w których są zatrudnieni oraz informacji o członkostwie PTBR. Należy także określić dziedzinę do której autorzy kwalifikują swoje prace, zgodnie z punktem 2a załączonego wyciągu z Regulaminu, i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów. Dla ułatwienia procesu recenzowania, prosimy również o przesłanie wniosku o nagrodę wraz z pracami w formacie PDF droga internetową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            Nagrodę I i II stopnia stanowić będą statuetki PTBR oraz dyplomy. W przypadku prac zespołowych statuetkę otrzymuje główny autor, wskazany przez wnioskodawcę, a pozostali autorzy - dyplomy. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych są dyplomy.

            Ostateczny termin dostarczania wniosków upływa 26 marca 2016 roku.

  

Załącznik:

Wyciąg z Regulaminu przyznawania nagród naukowych ZG PTBR - Pobierz

Zawiadomienie o śmierci Prof. Jerzego Kroh

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 15 lutego 2016 r. w wieku 91 lat zmarł

Profesor dr hab. Jerzy Kroh

inicjator i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Prezes Zarządu Głównego
I, II i V kadencji, od 1989 r. Członek Honorowy, w 1986 roku odznaczony przez Towarzystwo
Medalem imienia Marii Skłodowskiej-Curie

Profesor Jerzy Kroh był założycielem i wieloletnim dyrektorem Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej. Był wybitnym uczonym światowego formatu, pionierem badań radiacyjnych w Polsce i twórcą polskiej szkoły chemii radiacyjnej, autorem kilkuset artykułów naukowych (m.in. w tak prestiżowych czasopismach jak Science i Nature) i wielu książek, wieloletnim Rektorem Politechniki Łódzkiej, doktorem honoris causa Uniwersytetu Strathclyde, uniwersytetów w Leeds i Pawii oraz Politechniki Łódzkiej, kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski  i japońskiego Orderu Srebrnej i Złotej Gwiazdy, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem honorowym Royal Society of Edinburgh i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, współzałożycielem i prezesem Rady Fundacji Badań Radiacyjnych, wieloletnim wiceprezydentem Łodzi do spraw nauki i edukacji.

W czwartek, 25 lutego br.o godz. 12.00, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pw. Św. Mateusza w Łodzi będzie odprawiona msza żałobna w intencji Profesora. Pogrzeb będzie miał miejsce w piątek, 26 lutego, na Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie przy ul. Młynarskiej 54/56 o godzinie 11.30.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

Przekaż 1% podatku na rzecz PTBR

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych posiada status Organizacji Pożytku Publicznego - OPP (numer wpisu do KRS: 0000098530). W związku z tym, zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy podatnik może przekazać na rzecz naszego Towarzystwa 1% swego podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Kwotę tę podatnik musi wpłacić do momentu złożenia zeznania, nie później jednak niż do 30 kwietnia br. Dotyczy to osób, które składają formularze PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

UWAGA: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą i płacące LINIOWY podatek dochodowy w wysokości 19% NIE MOGĄ przekazać 1% sumy należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Całość uzyskanych sum przeznaczona zostanie, zgodnie z ustawą, na cele statutowe PTBR. Licząc na państwa pamięć przy okazji wypełniania formularzy podatkowych przedstawiamy poniżej sposób przekazania 1% podatku.

Informujemy, że od roku 2007 uległ zmianie sposób przekazu: przelewu dokonuje Urząd podatkowy na podstawie informacji zawartych na formularzu.

 

Jak przekazać 1 % na rzecz PTBR

Najpierw należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Towarzystwa i numer pod jakim widnieje ono w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000098530.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla PTBR, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 135 – PIT-28, poz. 311 – PIT-36, poz. 107 –PIT-36L, poz. 123 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

O czym należy pamiętać:
1. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
2. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

 

DZIĘKUJEMY!

Zawiadomienie o śmierci Prof. Zenona Bałtrukiewicza

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 20 grudnia 2015 roku w wieku 88 lat zmarł

Profesor dr hab. n. farm. Zenon Bałtrukiewicz

wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, w tym jego Zarządu Głównego, w 1992 roku odznaczony przez Towarzystwo Medalem imienia Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Po studiach na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej oraz Fakultecie Wojskowo-Medycznym w Łodzi Prof. Bałtrukiewicz  w latach 1952-1959 pełnił służbę w szpitalach wojskowych w Piszu, Grudziądzu, Koszalinie i Szczecinie na stanowiskach farmaceuty i kierownika apteki. Po przeszkoleniach i stażach naukowych odbytych w latach 1959-1961 w Instytucie Badań Jądrowych , Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz Instytucie Ochrony Radiologicznej w Leningradzie został kierownikiem pracowni w Ośrodku Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii (1961-1967), a następnie kierownikiem Zakładu Ochrony Radiologicznej WIHiE; tę ostatnią funkcję pełnił do roku 1991, kiedy odszedł na emeryturę.  Był specjalistą w zakresie farmacji aptecznej, farmakodynamiki, radiotoksykologii i radiobiologii. Wypromował 11 doktorów nauk. Jest autorem i współautorem ponad 150 prac (monografie, rozprawy, artykuły oryginalne i poglądowe, podręczniki i ekspertyzy) z zakresu ochrony radiologicznej, radiobiologii, radiotoksykologii i dozymetrii.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

                            składają

 

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych