Zmarł Profesor Sławomir Lipski

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 5 września 2017 r. zmarł

Prof. dr hab. Sławomir Lipski

wybitny naukowiec, specjalista w dziedzinie radiofarmakologii, autor ponad 100 publikacji, wieloletni członek Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

Pogrzeb odbędzie się 13 września (środa) o godz. 14.00 na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie,
przy ul. Żytniej 42.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

Promocja książki o Marii Skłodowskiej-Curie

 

50 lat PTBR

W roku 2017 przypada 50 rocznica powstania PTBR. Jednocześnie obchodzimy 150 rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, patronki naszego Towarzystwa.  Z tej podwójnej okazji organizujemy uroczystą sesję pt.

 

Jubileuszowa sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Promieniowanie w nauce, technologii,
medycynie i środowisku naturalnym,

 

która odbędzie się 29 czerwca br. w Pałacu Staszica w Warszawie. Uczestnicy wysłuchają wykładów o charakterze historycznym, jak również prezentacji będących przeglądem głównych kierunków współczesnych badań naukowych w dziedzinach związanych z merytoryczną działalnością PTBR.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTBR do udziału w Sesji Jubileuszowej. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zarejestrowanie się w terminie do 31 maja br. w zakładce Jubileuszowa Sesja Naukowa PTBR --> Rejestracja .

BioOpen - III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu

Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych jest patronem i sponsorem tegorocznej edycji konferencji BioOpen, czyli III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja w Łodzi. W ramach sesji poświęconej biologii molekularnej i biotechnologii poruszane będą m.in. zagadnienia związane z radiobiologią. Konferencję współorganizują członkowie Oddziału Łódzkiego PTBR.

Zawiadomienie o śmierci Doc. Jana Sablińskiego

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 stycznia 2017 r. zmarł

Doc. dr hab. Jan Sabliński

wybitny naukowiec i specjalista w dziedzinie radiobiologii i hematologii, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, a w latach 1983-1989 jego Prezes.

 

 

                                        Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

                            składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych