Nagrody naukowe PTBR 2019

 

W związku z planowanym w dniach 16-19 września 2019 roku (Kielce) XVIII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie,

 

Zarząd Główny PTBR ogłasza konkurs onagrody naukowe


dla członków Towarzystwa.

 

Przedmiotem nagrody mogą być:

- oryginalne prace naukowe z zakresu badań radiacyjnych, pojedyncze lub stanowiące cykl nie więcej niż trzech spójnych tematycznie prac,

- prace upowszechniające i uogólniające wiedzę w zakresie badań radiacyjnych (artykuły przeglądowe, podręczniki, monografie),

opublikowane w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych w wydawnictwach indeksowanych od 1. stycznia 2016 roku. Warunkiem zgłoszenia pracy do nagrody jest przynależność do PTBR co najmniej jednego ze współautorów przez co najmniej jeden rok przed terminem ogłoszenia konkursu.

 

Nagrody przyznawane będą w następujących dziedzinach:

- chemia radiacyjna i fotochemia

- radiobiologia

- radioterapia

- higiena radiacyjna (ochrona radiologiczna, promieniowanie jonizujące w środowisku naturalnym, itp.)

- bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym.

 

Za oryginalne prace naukowe przyznaje się nie więcej niż po dwie nagrody w każdej dziedzinie,I i II stopnia lub równocenne.

Za podręczniki, monografie i artykuły przeglądowe przyznaje się nie więcej niż dwie nagrody (niezależnie od dziedziny), I i II stopnia lub równocenne.

Komisja Nagród może wnioskować do Zarządu Głównego o przyznanie dodatkowo jednego wyróżnienia z każdej dziedziny (niezależnie od rodzaju pracy).

 

Wnioski o nagrodę należy zgłaszać przewodniczącemu

Komisji Nagród ZG PTBR,


prof. Markowi Zmyślonemu, na adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do wniosku należy dołączyć kopię opublikowanej pracy (lub cyklu prac), listę wszystkich autorów, ich stopnie naukowe, adresy instytucji, w których są zatrudnieni oraz informacje o członkostwie PTBR. Należy również określić, do której dziedziny autorzy kwalifikują swoją pracę i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów.

Prace niedostępne w formie elektronicznej należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres: Prof. dr hab. Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, ul. Św. Teresy 8, 90-950 Łódź.

 

Termin dostarczania wniosków upływa 15 marca 2019 roku.

 

Książka o historii PTBR

 

Książka o historii Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych,

wydana z okazji 50-lecia Towarzystwa, dostępna jest w zakładce 'Publikacje'

Zmarł Profesor Julian Liniecki

 

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 25 listopada 2017 r. zmarł

Prof. dr hab. med. Julian Liniecki

wybitny naukowiec, specjalista w dziedzinach ochrony radiologicznej, radiobiologii
i medycyny nuklearnej, autor ponad 110 publikacji, Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, wieloletni członek Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej PTBR,

laureat Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Pogrzeb odbędzie się 29 listopada (środa) o godz. 11.45 na Cmentarzu Rzymskokatolickim
Doły w Łodzi przy ul. Smutnej 42.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 

CV Profesora Linieckiego

Stypendia dla młodych naukowców - ERR2018

 

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych w dniu 20 marca 2018 r., Zarząd postanowił przyznać dwa stypendia dla studentów (w wysokości 170 €) oraz jedno dla młodego naukowca będącego członkiem ERRS (do 35 roku życia) w wysokości 390 € pokrywającego opłatę rejestracyjną w 44th Annual Meeting of the European Radiation Research Society
- ERR2018 (Pecs, 21 – 26 wrzesień 2018).

Wniosek należy przesłać droga mailową na adres przewodniczącego Komisji Nagród PTBR prof. Marka Zmyślonego – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 1 maja 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć: streszczenie wystąpienia na ERR2018, naukowe CV składającego wniosek oraz opinię opiekuna naukowego.

150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

 

7. listopada - w dniu 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie przedstawiciele Zarządu Głównego PTBR złożyli kwiaty pod pomnikiem Naszej Patronki znajdującym się na skwerze na rogu ulic Wawelskiej i Skłodowskiej-Curie przed Instytutem Onkologii