Konkurs o nagrody naukowe PTBR - rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięty został konkurs o nagrody naukowe PTBR. Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek Komisji Nagród, przyznał nagrody I i II stopnia oraz wyróżnienia w dziedzinach: chemia radiacyjna i fotochemia, radiobiologia, radioterapia, higiena radiacyjna, bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym oraz za podręczniki, monografie i artykuły przeglądowe. Wyniki konkursu dostępne są w zakładce: Medale i Nagrody.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Stypendia dla młodych naukowców - 47th Annual Meeting of ERRS

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w Kongresie European Radiation Research Society (ERRS 2022), który odbędzie się w Catanii (Włochy) w terminie 21-24 września 2022 r. Informacje o Kongresie zamieszczone są na stronie: http://www.sirr2.it/errs2022/

       Dostępne są 3 stypendia o wysokości do 4000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, noclegi, diety). Od maksymalnej kwoty 4000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika od ERRS lub innej organizacji. Stypendia przyznane będą w drodze konkursu.

       O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego wystąpienia na Kongresie ERRS 2022, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki (max. 1000 znaków) list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 31 maja 2022 r.

       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 6 czerwca 2022 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.

       Zapraszamy do składania zgłoszeń.


 

 

XIX Zjazd PTBR

        Wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa zapraszamy do udziału w XIX Zjeździe PTBR, który odbędzie się w Gliwicach w dniach 22-24 września br. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: XIX Zjazd PTBR

 

Stypendia dla młodych naukowców - XIX Zjazd PTBR

       Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia dla młodych naukowców pokrywające koszty udziału w XIX Zjeździe PTBR, który odbędzie się w Gliwicach w dniach 22-24 września br. Dostępne jest 10 stypendiów, które pokryją koszty rejestracji w Zjeździe oraz koszty noclegów w hotelu Instytutu Onkologii (lub innym wskazanym przez organizatorów).

       O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 lat, które zamierzają przedstawić doniesienie naukowe na Zjeździe PTBR oraz są członkami Towarzystwa. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wniosku o przyznanie stypendium wraz z krótkim opisem własnych osiągnięć naukowych oraz streszczenia planowanego wystąpienia na Zjeździe (ustnego lub plakatowego) pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania zgłoszeń: do 25 maja 2022 r.

       Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR w terminie do 28 maja 2022 r. Zapraszamy do składania zgłoszeń.

 

Zmarł prof. Mieczysław Foryś

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 21 lutego br. w wieku 83 lat zmarł

prof. dr hab. Mieczysław Foryś

wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych (od 1969 r.), członek Zarządu Głównego (1986-1989), współorganizator i pierwszy Prezes Oddziału Siedleckiego (1992), Prezes Zarządu Głównego XII kadencji (2001-2004), w 2010 roku odznaczony przez Towarzystwo Medalem imienia Marii Skłodowskiej-Curie w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie chemii radiacyjnej.

 

Stopnie naukowe doktora w dziedzinie radiochemii i doktora habilitowanego w dziedzinie chemii radiacyjnej Profesor Mieczysław Foryś uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1971 związał się z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (wówczas Wyższa Szkoła Nauczycielska), gdzie pełnił wiele ważnych funkcji administracyjnych: dziekana Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego (1972-1978), prorektora ds. nauki (1978-1981), rektora (1981-1987), dziekana Wydziału Chemiczno–Matematycznego (1999-2005).

Profesor stworzył nowoczesną i uznaną w świecie siedlecką szkołę chemii radiacyjnej. Wychował liczne grono doktorów, spośród których wielu osiągnęło stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie mechanizmu i kinetyki reakcji elementarnych przebiegających w fazie gazowej, istotnych dla zrozumienia zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz energetyką. Ściśle współpracował z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Był członkiem Komitetu Nauk Jądrowych i Radiacyjnych PAN (1985-1989), Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1986-1989), Komisji Chemii Radiacyjnej Państwowej Agencji Atomistyki oraz członkiem Komitetu Chemii PAN.

Msza Św. żałobna odbędzie się 25 lutego br. o godz. 10:00 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Siedlcach (ul. Faustyny Kowalskiej), po czym nastąpi odprowadzenie urny na Cmentarz Janowski.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Zarząd Główny i Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych