Konkurs o nagrody naukowe PTBR

        Kontynuując wieloletnią tradycję Zarząd Główny PTBR ogłasza konkurs o nagrody naukowe Towarzystwa. Do konkursu mogą być zgłaszane oryginalne publikacje naukowe z dziedziny badań radiacyjnych, jak również prace o charakterze przeglądowym lub popularnonaukowym, które zostały wydane w latach 2019-2022. Autor pracy, lub przynajmniej jeden ze współautorów, musi być członkiem PTBR od co najmniej roku. Nagrody za prace oryginalne będą przyznawane w następujących dziedzinach: chemia radiacyjna i fotochemia, radiobiologia, radioterapia, higiena radiacyjna, bioelektromagnetyzm i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym. Prawo do zgłaszania prac do konkursu mają wszyscy członkowie PTBR oraz Zarządy Oddziałów Terenowych Towarzystwa. Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej PTBR (link: REGULAMIN KONKURSU).

        Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać pocztą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Nagród PTBR, prof. Mariusza Wójcika (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do wniosku należy dołączyć zgłaszane prace w formacie pdf, listę wszystkich autorów z podaniem ich stopni naukowych oraz adresów instytucji, w których są zatrudnieni, oraz informację o członkostwie autorów w PTBR. Należy także określić dziedzinę, do której autorzy kwalifikują swoje prace, i zaproponować dwóch lub trzech naukowców polskich jako potencjalnych recenzentów. W przypadku prac wieloautorskich należy wskazać głównego autora.

        Nagrody I i II stopnia stanowić będą statuetki PTBR oraz dyplomy. W przypadku prac zespołowych statuetkę otrzymuje główny autor, a pozostali autorzy - dyplomy. Nagrodą dla autorów prac wyróżnionych są dyplomy. Nagrody będą wręczane podczas najbliższego Zjazdu PTBR, który odbędzie się we wrześniu 2022 r.

Ostateczny termin zgłaszania wniosków do konkursu upływa 15 marca 2022 r.

 

46th Annual Meeting of the European Radiation Research Society - stypendia

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny PTBR przyznał środki na stypendia pokrywające koszty udziału młodych naukowców w Kongresie European Radiation Research Society (ERRS 2021), który odbędzie się w Caen (Francja) w terminie 26-30 listopada 2021 r. Informacje o Kongresie zamieszczone są na stronie: https://errs21.sciencesconf.org .

 
Dostępne są 3 stypendia o wysokości do 4000 zł każde. Stypendia te przeznaczone są na pokrycie realnie poniesionych kosztów opłaty rejestracyjnej i delegacji służbowej (transport, noclegi, diety). Od maksymalnej kwoty 4000 zł odlicza się wartość innych stypendiów na udział w tej konferencji uzyskanych przez uczestnika od ERRS lub innej organizacji. Stypendia przyznane będą w drodze konkursu.
 
O przyznanie stypendiów mogą ubiegać się członkowie PTBR w wieku do 35 lat. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Do zgłoszenia należy dołączyć streszczenie swojego wystąpienia na Kongresie ERRS 2021, listę swoich publikacji z okresu ostatnich 5 lat oraz krótki (max. 1000 znaków) list popierający wystawiony przez opiekuna naukowego lub przełożonego. Termin przysyłania zgłoszeń mija 15 września 2021 r.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 25 września 2021 r. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Nagród PTBR biorąc pod uwagę poziom naukowy zgłoszeń oraz dorobek publikacyjny zgłaszającego.
 
Zapraszamy do składania zgłoszeń.
 

III Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR - chemia radiacyjna, chemia rodników, fotochemia

      Zapraszamy do udziału w kolejnym Ogólnopolskim Seminarium Radiacyjnym PTBR, które poświęcone będzie prezentacji najnowszych badań prowadzonych w czołowych ośrodkach chemii radiacyjnej w Polsce. Seminarium odbędzie się 30 czerwca 2021 r. na platformie zdalnej Microsoft Teams. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w menu Ogólnopolskie Seminaria Radiacyjne PTBR.

Zawiadomienie o śmierci dr hab. n. med. Joanny Niemiec

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 29.07.2021 odeszła nagle,

przeżywszy lat 50, dr hab. n. med. JOANNA NIEMIEC

nasza wieloletnia Koleżanka.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 16 sierpnia 2021 r.

o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu w Wieliczce ul. Piłsudskiego 38,

po czym nastąpi odprowadzenie Prochów Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

 

II Ogólnopolskie Seminarium Radiacyjne PTBR - Telefonia 5G w Polsce

     Zapraszamy do udziału w kolejnym Ogólnopolskim Seminarium Radiacyjnym PTBR, które poświęcone będzie prezentacji problemów związanych z implementacją w Polsce systemu 5G łączności bezprzewodowej, a zwłaszcza ochroną przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia tego systemu. Seminarium odbędzie się 12 maja 2021 r. na platformie zdalnej GoToMeeting. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w menu Ogólnopolskie Seminaria Radiacyjne PTBR.