Jubileuszowa Sesja Naukowa

Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych

 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Promieniowanie w nauce, technologii, medycynie

i środowisku naturalnym”

29 czerwca 2017

Pałac Staszica, Nowy Świat 72/74, Warszawa